روز: ژوئن 2, 2023

قطارهای پدالی

تابستان امسال در امتداد ساحل دریاچه کبک قطار های پدالی سوار شوید

در تابستان سال ۲۰۲۳ می توانید به در کبک از قطارهای پدالی پرستاره ای که در امتداد دریاچه کبک هستند استفاده کنید. تابستان امسال این قطار های پدالی افتتاح می‌شود و کیلومترها …

2 ژوئن 2023 بازدید: 547