برچسب ها : بازگشت به مدرسه

اجباری شدن واکسیناسیون برای تمامی کارکنان مدرسه لوئیس ریل

اجباری شدن واکسیناسیون برای تمامی کارکنان مدرسه لوئیس ریل کریستین میشالیک؛ سرپرست مدرسه لوئیس ریل، پنجشنبه تایید کرد که این مدرسه از همه کارکنان خود میخواهد که پیش از بازگشت به مدرسه در پاییز امسال؛ واکسینه شوند. او گفت واکسن برای تمامی کارکنان اجباری است. لوئیس ریل اولین مدرسه در منیتوبا است که دستور واکسن […]ادامه مطلب