برچسب ها : بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه در انتاریو پس از تابستان

بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه در انتاریو پس از تابستان

بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه در انتاریو پس از تابستان آقایStephen Lecce ، وزیر آموزش انتاریو و دکتر Kieran Moore، مسئول ارشد پزشکی انتاریو هر دو اطمینان دادند که به علت افزایش نرخ واکسیناسیون، دانش‌آموزان بعد از تعطیلات تابستانی برای آموزش حضوری به مدارس باز خواهند گشت.                 تغییر […]ادامه مطلب