برچسب ها : بانتون

بازی دالانو بانتون در تیم رویایی خودش

بازی دالانو بانتون در تیم رویایی خودش به گفته دالانو بانتون، این آرزوی هر بسکتبالیست جوان و پرشور است که توسط تیم شهر خود دعوت شود.و رویای او نیز از این قضیه مستثنی نیست. بانتون این تابستان تاریخ سازی کرد و بعنوان اولین تورنتویی( و کانادایی) است که تیم رپترز او را ۴۶مین پیک خود […]ادامه مطلب