برچسب ها : بحث پارسپورت واکسن در خیابان‎های آلبرتا

بحث پارسپورت واکسن در خیابان‎های آلبرتا

بحث پارسپورت واکسن در خیابان‎های آلبرتا از آنجایی که در آلبرتا میزان واکسیناسیون ثابت مانده و واریانت دلتا بر تعداد بیشتری از ساکنان تاثیر می‎گذارد؛ برخی از مناطق استان خواهان افزایش اقدامات مراقبتی هستند. به گفته آنها یکی از این اقدامات، ارائه مدرک واکسیناسیون برای دریافت خدمات است. Greg Glatz پزشک کلیسای Knox United گفت: […]ادامه مطلب