برچسب ها : بحران سیاسی

پایان یافتن بحران سیاسی کشور لبنان با رای اعتماد به

پایان یافتن بحران سیاسی کشور لبنان با رای اعتماد به نجیب میقاتی مجلس ملی لبنان روز دوشنبه ۲۹ شهریور، رای اعتماد به دولت معرفی شده از سوی نجیب میقاتی، داد. آقای میقاتی که یک دوره نیز نخست وزیر بوده است، سیاستمدار نام‌آشنا و بازرگان بین‌المللی است. نجیب میقاتی موفق شد با ارائه برنامه دولتش برای […]ادامه مطلب