برچسب ها : بحران کووید-١٩

سازمان ملل متحد: حتی با وجود بحران کووید-١٩ میلیون‌ها پناهنده

سازمان ملل متحد: حتی با وجود بحران کووید-١٩ میلیون‌ها پناهنده محل زندگی خود را ترک کرده‌اند آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید طی یک سال گذشته حتی با وجود کووید-١٩ و بسته شدن مرزها و دستور قرنطینه کشورها، نزدیک به ٣ میلیون نفر به دلیل جنگ، خشونت، آزار و اذیت و نقض حقوق بشر خانه‌های […]ادامه مطلب