برچسب ها : بخار اب

پنج پدیده‌ای که علم هنوز توضیحی برایشان ندارد.

پنج پدیده‌ای که علم هنوز توضیحی برایشان ندارد. علم با واقعیت‌های ثابت‌شده (فکت) سروکار دارد. مثلا می‌دانیم که در چرخه آب، از ابر باران می‌بارد. تحقیقات علمی ثابت کرده که گرمای خورشید باعث تبخیر آب می‌شود و بخار آب بالا می‌رود و به ابر تبدیل می‌شود. ابرها که خیلی سنگین شوند، آب به شکل باران […]ادامه مطلب