برچسب ها : بدرفتاری بیماران با کارکنان مراقبت‎های بهداشتی آلبرتا

بدرفتاری بیماران با کارکنان مراقبت‎های بهداشتی آلبرتا

بدرفتاری بیماران با کارکنان مراقبت‎های بهداشتی آلبرتا باتوجه به این‎که سیستم مراقبت‎های بهداشتی آلبرتا اکنون در مرکز یک ماموریت نظامی قرار دارد؛ کارکنان آن اعلام کرده‎اند که ترکیب استرس ناشی از این شرایط و تعاملات منفی از سوی بیماران آنها را به نقطه شکست نزدیک می‎کند. دکتر اریکا مک‎اینتایر؛ پزشک بخش مراقبت‎های ویژه در بیمارستان […]ادامه مطلب