برچسب ها : بدون برق بودن یک میلیون لوییزیانایی

بدون برق بودن یک میلیون لوییزیانایی

بدون برق بودن یک میلیون لوییزیانایی مقام‌های ایالت لوییزیانا در حال بررسی خسارات به جا مانده از توفند آیدا هستند، ممکن است مردم این ایالات برای چند هفته بدون برق بمانند. یکی از مقام‌های ارشد محلی گفته است شرایط برای مدتی طولانی دشوار خواهد بود. نزدیک یک میلیون از ساکنان این ایالت بدون برق مانده‌اند. […]ادامه مطلب