برچسب ها : برخورد RCMP

کاهش باور مردم به برخورد RCMP با فرهنگ‎ها و گرایشات

کاهش باور مردم به برخورد RCMP با فرهنگ‎ها و گرایشات مختلف ارقام منتشر شده از نظرسنجی ‎های جدید نشان می‎دهد که باور عمومی به این‎که RCMP به نیازهای جامعه‎ای پر از تنوع‎ توجه دارد؛ به شدت فرسایش یافته است. در نظرسنجی سالیانه‎ای که برای پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا (RCMP) تهیه شده بود؛ ۳۹% از […]ادامه مطلب