برچسب ها : بررسی حمله باج افزاری که چندین سرور را به خطر انداخته است

بررسی حمله باج افزاری که چندین سرور را به خطر

بررسی حمله باج افزاری که چندین سرور را به خطر انداخته است کمیسیون حمل و نقل تورنتو(TTC) می گوید در حال بررسی یک حمله باج افزار است که برخی از سیستم های ارتباطی آن را از کار انداخته و تعدادی از سرویس های آن را در روز جمعه تحت تاثیر قرار داده است. در بیانیه […]ادامه مطلب