برچسب ها : حساسیت بسیار کم واریانت دلتا به آنتی‎بادی‎های خنثی کننده

حساسیت بسیار کم واریانت دلتا به آنتی‎بادی‎های خنثی کننده

حساسیت بسیار کم واریانت دلتا به آنتی‎بادی‎های خنثی کننده ر اساس مطالعه‎ای که به بررسی واریانت دلتا در شرایط آزمایشگاهی پرداخته است؛ این واریانت نه تنها به دلیل افزایش عفونت‎، بلکه به این علت حساسیت بسیار کم‎تر نسبت به آنتی‎بادی‎های خنثی کننده که پس از دریافت واکسن یا در اثر ابتلا به این ویروس تولید […]ادامه مطلب