برچسب ها : حصار مرزی در یونان

کشیدن حصار مرزی در یونان برای جلوگیری از ورود مهاجران

کشیدن حصار مرزی در یونان برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان از ترکیه یونان به دلیل نگرانی موج تازه‌ای از ورود مهاجران افغان، یک سیستم نظارتی جدید در منطقه مرزی مستقر کرده است و یک حصار چهل کیلومتری در مرز خود با ترکیه نصب کرده. میخالیس کریسوکوئیدیس، وزیر حفاظت از شهروندان یونان در سفر به […]ادامه مطلب