برچسب ها : حقوق کارمندان در کانادا

آیا می توان در کنار تحصیل در دانشگاه های کانادا،

آیا می توان در کنار تحصیل در دانشگاه های کانادا، کار کرد؟ یکی از ویژگی های که باعث جذب دانشجویان بین الملل به کشور کانادا شده این است که دانشجویان می توانند در کنار تحصیل و دانشگاه، به سرکار بروند. البته این امر شرایط ویژه ای دارد. یکی از این شرایط محدودیت ساعت کاری است. […]ادامه مطلب