برچسب ها : حق انتخاب به شهروندان تورنتو و پیل ریجن برای انتخاب واکسن

حق انتخاب به شهروندان تورنتو و پیل ریجن برای انتخاب

حق انتخاب به شهروندان تورنتو و پیل ریجن برای انتخاب واکسن مقامات بهداشتی تورنتو و پیل ریجن اعلام کرده‌اند که در راستای سرعت بخشی به روند واکسیناسیون دوز دوم واکسن کرونا، از این آخر هفته به شهروندان اجازه انتخاب بین واکسن‌های فایزر و مدرنا را می‌دهند. پیل ریجن و تورنتو تصمیم گرفته‌اند تا زمانی که […]ادامه مطلب