برچسب ها : حمایت ارتش از ساسکاچوان

حمایت ارتش از ساسکاچوان با شش افسر پرستاری

حمایت ارتش از ساسکاچوان با شش افسر پرستاری نیروهای مسلح کانادا می گوید که آماده است تا از ساسکاچوان با حداکثر ۶ افسر پرستاری مراقبت های ویژه پشتیبانی کند که به گفته آنها در بخش های مراقبت های ویژه مستقر خواهند شد. ارتش همچنین می‌گوید تا جایی که ظرفیت اجازه می‌دهد حمل و نقل هوایی […]ادامه مطلب