برچسب ها : حمایت رای دهندگان سوئیسی از ازدواج همجنسگرایان

حمایت رای دهندگان سوئیسی از ازدواج همجنسگرایان

حمایت رای دهندگان سوئیسی از ازدواج همجنسگرایان رای دهندگان سوئیسی با اکثریت آرا از ازدواج همجنسگرایان حمایت کرده و به این ترتیب این کشور با بیشتر کشورهای اروپای غربی همسو شده است. دو سوم رای دهندگان سوئیسی با چنین تغییری موافقت کرده‌اند. به این ترتیب فرزند خواندگی برای زوج‌های همجنسگرا امکان پذیر شده و زوج‌های […]ادامه مطلب