برچسب ها : حمایت نمایندگان محافظه‌ کار و سناتورها از افراد واکسینه نشده

حمایت نمایندگان محافظه‌ کار و سناتورها از افراد واکسینه نشده

حمایت نمایندگان محافظه‌ کار و سناتورها از افراد واکسینه نشده سی تی وی نیوز تایید کرده است که گروهی از نمایندگان و سناتورهای محافظه کار در حال سازماندهی یک “حزب آزادی های مدنی” بین حزبی با هدف دفاع از حقوق کانادایی هایی هستند که شغل خود را به دلیل واکسینه نشدن در برابر COVID-19 از […]ادامه مطلب