برچسب ها : حمایت یکی از حزب های استانی از ثابت بودن اجاره بها در سال آینده

حمایت یکی از حزب های استانی از ثابت بودن اجاره

حمایت یکی از حزب های استانی از ثابت بودن اجاره بها در سال آینده سولیدر کبک می خواهد هزینه های اجاره را برای یک سال کامل ثابت نگه دارد و مالکان را از درخواست افزایش اجاره بها منع کند و هر گونه افزایشی را که برای اجرای تابستان آینده برنامه ریزی شده را بود را […]ادامه مطلب