برچسب ها : خبرهای جدید مربوط به کانادا

گزارش تغییرات اقلیمی در زمین ‘وضعیت قرمز برای بشریت’

محققان زیست محیطی در گزارشی که در سازمان ملل متحد تهیه شده .در یک مطالعه قابل توجه آب و هوایی، درباره تاثیر مخرب عملکرد بشر بر تغییرات اقلیمی هشدار داده. و بحرانی بودن وضعیت را “بیان واقعیت تلخ وضعیت کره زمین” برای ساکنان آن خوانده‌اند. این گزارش از اثر مخرب انتشار مداوم گازهای گلخانه ای […]ادامه مطلب