برچسب ها : خداحافظی اریل کایاباگا با شورای شهر و ورودش به پارلمان

خداحافظی اریل کایاباگا با شورای شهر و ورودش به پارلمان

خداحافظی اریل کایاباگا با شورای شهر و ورودش به پارلمان آریل کایاباگا، در آخرین جلسه‌ی خود در شورای شهر از همکارانش تشکر کرد و درباره‌ی حضورش بعنوان نماینده‌ی ناحیه ۱۳ صحبت کرد. مشاور کایاباگا یک روز قبل از استعفا از منسب خود در شورای شهر و شروع دوره‌ی کاری جدید بعنوان نماینده پارلمان، سه شنبه […]ادامه مطلب