برچسب ها : خدمات اتوبوس مدرسه در آلبرتا

تاثیر نرخ بیمه بر خدمات اتوبوس مدرسه در آلبرتا

تاثیر نرخ بیمه بر خدمات اتوبوس مدرسه در آلبرتا انجمن پیمانکاران اتوبوس مدرسه آلبرتا می گوید که صدها اتوبوس مدرسه ممکن است به زودی از جاده خارج شوند. نرخ های بیمه در ماه آینده تمدید می شوند و انتظار می رود گران باشند. برخی از پیمانکاران نگران هستند که قادر به پرداخت هزینه افزایش یافته […]ادامه مطلب