برچسب ها : خدمات بهداشتی آلبرتا: کادر درمان تحت فشار است

خدمات بهداشتی آلبرتا: کادر درمان تحت فشار است

خدمات بهداشتی آلبرتا: کادر درمان تحت فشار است روز جمعه؛ در ایمیلی از سوی خدمات بهداشتی آلبرتا (AHS)، به پرستاران اطلاع داده شد که ممکن است به زودی مجبور به اضافه کاری اجباری شوند و تعطیلات آنها به دلیل افزایش بستری شدگان و کمبود نیرو لغو شود. در این ایمیل گفته شده بود که در […]ادامه مطلب