برچسب ها : خلیل جان جاوید

کمک های خیرین آمریکایی و افغان تبارهای آمریکا به پناهجویان

کمک های خیرین آمریکایی و افغان تبارهای آمریکا به پناهجویان با ورود پناهجویان افغان به آمریکا، خیرین آمریکایی و افغان تبارهای آمریکا کمک های خود را آغاز کردند. میزان کمک‌ها آنقدر زیاد بوده که سازمان‌های مربوطه از گروه‌های خیریه خواسته‌اند کمی فرصت بدهند تا آمادگی لازم برای پذیرفتن این کمک‌ها ایجاد شود. خلیل جان جاوید، […]ادامه مطلب