برچسب ها : خیابان دونداس تورنتو در یک قدمی تغییر نام پس از گزارش کارکنان شهرداری

خیابان دونداس تورنتو در یک قدمی تغییر نام پس از

خیابان دونداس تورنتو در یک قدمی تغییر نام پس از گزارش کارکنان شهرداری شهردار تورنتو، جان توری و کارکنان شهرداری به دلیل ارتباط هنری دونداس با تجارت برده‌های اقیانوس اطلس، به دنبال دادخواستی که در سال ۲۰۲۰ پیرو این موضوع مطرح شد، پیگیر حذف این نام هستند. در ژوئن سال ۲۰۲۰ این دادخواست پس از […]ادامه مطلب