برچسب ها : دانشمندان کانادایی

احاطه منظومه شمسی توسط یک تونل مغناطیسی

احاطه منظومه شمسی توسط یک تونل مغناطیسی به گفته یک دانشمند کانادایی که یک نظریه واحد را برای توضیح دو ویژگی موجود در فضا ارائه کرده است، ممکن است کل منظومه شمسی ما و برخی از ستاره‌های نزدیک به آن توسط یک تونل مغناطیسی وسیع احاطه شده باشند. در یک نقشه رادیویی از آسمان شب، […]ادامه مطلب