برچسب ها : دخالت سیاستمداران کانادایی برای جلوگیری از اسلام هراسی

دخالت سیاستمداران کانادایی برای جلوگیری از اسلام هراسی

دخالت سیاستمداران کانادایی برای جلوگیری از اسلام هراسی مسلمانان کانادایی می‌گویند از وقتی در تابستان گذشته یک خانواده‌ی مسلمان کشته شد، احساس امنیت نمی‌کنند. آن‌ها می‌گویند هرجا که می‌روند حس می‌کنند باید مواظب خود باشند و از سیاستمداران و رهبران احزاب خواستند تا درباره‌ی اسلام هراسی که درحال بیشتر شدن است، وارد عمل شوند. تابستان […]ادامه مطلب