برچسب ها : درآمد پزشکان در سیستم غیرمتمرکز پزشکی کانادا چقدر است؟

درآمد پزشکان در سیستم غیرمتمرکز پزشکی کانادا چقدر است؟

درآمد پزشکان در سیستم غیرمتمرکز پزشکی کانادا چقدر است؟ کشور کانادا یکی از کشورهای بزرگ جهان است که سیاست های مختلفی را در راستای مهاجرپذیری اعمال می کند. این کشور مهاجران متخصص را همواره در اولویت پذیرش قرار داده است. چنانچه از آن دسته افرادی هستید که در رشته خود دارای تخصص و مهارت کافی […]ادامه مطلب