برچسب ها : درخواست از رهبران احزاب برای مبارزه با تبعیض نژادی

درخواست از رهبران احزاب برای مبارزه با تبعیض نژادی

درخواست از رهبران احزاب برای مبارزه با تبعیض نژادی برخی از مدافعان معتقد هستند که رهبران حزب‌های دولت فدرال، در طول کمپین انتخاباتی توجهی به نژادپرستی سیستمیک نکرده‌اند و علیرغم اهمیت و ضرورت این مسئله پس از پیدا شدن گورهای بی‌علامت کودکان بومی در مدارس مسکونی سابق و افزایش میزان تنفر نسبت به گروه‌های اقلیت […]ادامه مطلب