برچسب ها : درخواست سازمان‌های ساسکاتون برای اقدامات عملی زیست محیطی

درخواست سازمان‌های ساسکاتون برای اقدامات عملی زیست محیطی

درخواست سازمان‌های ساسکاتون برای اقدامات عملی زیست محیطی ده‌ها نفر در روز جمعه برای حمایت از اقدامات حمایتی زیست محیطی در خارج از تالار شهر ساسکاتون تجمع کردند و از همه سطوح دولت خواستند تا با تغییرات آب و هوایی مانند یک وضعیت اضطراری برخورد کنند. کیت هریوت، یکی از سازمان‌ دهندگان سازمان عدالت اقلیمی […]ادامه مطلب