برچسب ها : درخواست فایزر از کانادا برای تاییدِ تزریق واکسن فایزر کودکان

درخواست فایزر از کانادا برای تاییدِ تزریق واکسن فایزر به

درخواست فایزر از کانادا برای تاییدِ تزریق واکسن فایزر به کودکان کمپانی فایزر از سلامت و بهداشت کانادا درخواست کرد که واکسن فایزر را بر روی کودکان  ۵-۱۱ ساله تایید کند. واکسن فایزر به همکاری کمپانی BionTech آلمان، تولید شده است. اکنون با نام تجاری Comirnaty وارد بازار شده است. این واکسن برای افراد حداقل […]ادامه مطلب