برچسب ها : درخواست کمک انجمن جامعه ساسکاتون از پلیس به دنبال حوادث متعدد آزار و اذیت

درخواست کمک انجمن جامعه ساسکاتون از پلیس به دنبال حوادث

درخواست کمک انجمن جامعه ساسکاتون از پلیس به دنبال حوادث متعدد آزار و اذیت پس از یک کشمکش دو روزه در ماه اکتبر که در آن شهروندان گزارش دادند که توسط غریبه‌ ها در محله کازول هیل مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌ اند، انجمن جامعه ساسکاتون از پلیس برای حل این معضل درخواست کمک […]ادامه مطلب