برچسب ها : در برگزاری اولین جلسه‌ی دادگاه فرد متهم به قتل آرایشگر ایرانی

در برگزاری اولین جلسه‌ی دادگاه فرد متهم به قتل آرایشگر

در برگزاری اولین جلسه‌ی دادگاه فرد متهم به قتل آرایشگر ایرانی بیش از ده ماه از کشته شدن امیر حسین همایونی که به اسم دنی شناخته می‌شد گذشته است. او در خانه‌ی خود در ریچموندهیل با شلیک تفنگ کشته شده بود، خانواده و دوستان او روز دوشنبه بیرون از دادگاه فرد متهم به قتل او، […]ادامه مطلب