برچسب ها : در تَپِن بریتیش کلمبیا؛ سگ صاحب مزرعه کره اسب را نجات داد

در تَپِن بریتیش کلمبیا؛ سگ صاحب مزرعه کره اسب را

در تَپِن بریتیش کلمبیا؛ سگ صاحب مزرعه کره اسب را نجات داد همه داستان به بارداری اسب مزرعه و تولد یک کره اسب کوچک باز‌ می‌گردد. هنگامی که اسب وضع حمل کرد و این‌ کره اسب به دنیا آمد، قهرمان این داستان، یعنی سگ مزرعه، متوجه مشکلی که پیش آمده بود می‌شود. یکی از اعضای […]ادامه مطلب