برچسب ها : دستورالعمل های بهداشتی

کبک: اجرای برنامه پاسپورت واکسن از ۱ سپتامبر

وزیر بهداشت کبک، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه پاسپورت واکسیناسیون در تاریخ ۱ سپتامبر در کبک اجرا خواهد شد. «کریستین دوبه»، در یک جلسه توجیهی در مونتریال گفت . استفاده از پاسپورت واکسیناسیون به منظور جلوگیری از یک قرنطینه دیگر می‌باشد. او گفت، پاسپورت واکسیناسیون برای دسترسی.  افراد واکسینه شده به ایونت‌های عمومی، مکان‌های […]ادامه مطلب