برچسب ها : دستگاه ردیابی برای مجرمان

توصیه به استفاده از دستگاه ردیابی برای مجرمان محکوم به

توصیه به استفاده از دستگاه ردیابی برای مجرمان محکوم به قتل همسر یک پزشک قانونی کبک که در مورد قتل یک زن ۲۲ ساله در سال ۲۰۲۰ تحقیق کرده بود، روز سه شنبه توصیه کرد افرادی که به جرم قتل شریک زندگی خود محکوم شده اند مجبور شوند پس از آزادی از زندان دستگاه های […]ادامه مطلب