برچسب ها : دعوت اداره مهاجرت کانادا از ۳۰۰۰۰ اسپانسر در قرعه کشی دو هفته ای

دعوت اداره مهاجرت کانادا از ۳۰۰۰۰ اسپانسر در قرعه کشی

دعوت اداره مهاجرت کانادا از ۳۰۰۰۰ اسپانسر در قرعه کشی دو هفته ای اداره مهاجرت کانادا قصد دارد در یک قرعه کشی دو هفته ای که از تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز می شود از حداکثر ۳۰۰۰۰ اسپانسرشیپ والدین، پدربزرگ و مادربزرگ دعوت کند. بر اساس قوانین اداره مهاجرت کانادا افرادی که دعوت نامه را […]ادامه مطلب