برچسب ها : دفاع بایدن از خروج آمریکا از افغانستان در میان گسترش نفوذ طالبان

دفاع بایدن از خروج آمریکا از افغانستان در میان گسترش

دفاع بایدن از خروج آمریکا از افغانستان در میان گسترش نفوذ طالبان بایدن در یک کنفرانس خبری درباره تصمیم دولت وی به خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و تبعات فاجعه‌بار آن از جمله افزایش نفوذ طالبان در قسمت‌های مختلف کشور و تصرف ولایت‌ها و شهر‌های مختلف توسط آن‌ها که در تضاد با اهداف اولیه […]ادامه مطلب