برچسب ها : قانون Ontario

پلیس Chatham-Kent طبق قانون Ontario چهار نفر را جریمه کرد

بازدیدها: ۰پلیس Chatham-Kent طبق قانون Ontario چهار نفر را جریمه کرد پلیس گفت در ۱۳ ژانویه، مأموران یک وسیله نقلیه مشکوک را در خیابان Grey در  Chatham مشاهده‌ نمودند و آن را در خیابان Raleigh و خیابان Richmond متوقف‌ کردند. مأموران هویت هر چهار نفر داخل ماشین را شناسایی کردند، اما پس از تحقیقات، پلیس […]ادامه مطلب