برچسب ها : چگونه کرونا بر مهاجرت کانادا تاثیر گذاشته است؟

چگونه کرونا بر مهاجرت کانادا تاثیر گذاشته است؟

چگونه کرونا بر مهاجرت کانادا تاثیر گذاشته است؟ مهاجرت به کشورهای مهاجر پذیر جهان پس از شیوع ویروس کرونا و همه گیری آن بسیار متاثر از این زمینه واقع شده است و تا حد زیادی با کاهش همراه بوده است. اگر بخواهیم در این باره کشور کانادا را دقیق تر بررسی کنیم باید بگوییم که […]ادامه مطلب