میزان مالیات برای مشاغل و شرکت ها در کانادا

 میزان مالیات برای مشاغل و شرکت ها در کانادا

کانادا دارای یک سیستم مالیاتی گسترده و جامع است تا بتواند هزینه های بهداشتی و درمانی و خدمات اجتماعی را در سر تا سر کشور عرضه کند. بخش اعظم امور مالی و اقتصادی کشور کانادا از راه دریافت مالیات مدیریت می شود، به همین دلیل کانادا قوانین و ضوابط سخت گیرانه ای در مورد مالیات دارد. سیستم مالیاتی کانادا به طور عمده توسط قانون درآمد بر مالیات فدرال اداره می شود. مقیمان کانادا باید برای تمام درآمد جهانی خود، یعنی درآمد حاصل از کانادا یا خارج از کانادا، مالیات بپردازند؛ در حالیکه کسانی که مقیم کانادا نیستند تنها برای درآمد های خود از داخل کانادا مالیات می پردازند.

انواع اصلی مالیات در کانادا

به طور عمده دو نوع مالیات در کانادا وجود دارد:

  • مالیات ارزش افزوده (VAT) یا مالیات کالا و خدمات (GST)

از ۱ ژانویه ۱۹۹۱ کانادا مالیات فروش فدرال خود را به مالیات ارزش افزوده فدرال تغییر داد. در واقع GST پس از مدل مالیاتی ارزش افزوده اروپایی یا VAT الگو برداری شده است.

– این مالیات توسط دولت فدرال محاسبه می شود.

  • مالیات فروش ایالتی یا PST

هر ایالتی PST را می تواند به دو روش محاسبه کند. در اکثر مواقع PST پس از محاسبه GST، حساب می شود؛ اما در برخی موارد ممکن است قبل از آن هم حساب شود. علاوه بر این، هر ایالتی قوانین متفاوت و نرخ های PST متفاوتی دارد.

– این مالیات توسط دولت های ایالتی محاسبه می شوند.

در جدول زیر دو مثال برای نحوه محاسبه می بینیم:

فرض کنید که GST حدود ۷ درصد، PST حدود ۵ درصد و قیمت یک محصول ۱۰۰۰ دلار است. حال به دو روش می توان مالیات را حساب کرد:

مثال ۱: محاسبه PST قبل از اضافه شدن ارزش GST

نوع مالیات محاسبه
GST ارزش محصول * نرخ مالیات GST

۷۰=۷% * ۱۰۰۰

PST ارزش محصول * نرخ مالیت PST

۵۰=۵% * ۱۰۰۰

کل مالیات GST + PST

۱۲۰=۷۰ + ۵۰

مثال ۲: محاسبه PST پس از اضافه شدن ارزش GST

نوع مالیات محاسبه
GST ارزش محصول + نرخ مالیات GST

۷۰=۷% * ۱۰۰۰

PST (ارزش محصول + GST) * نرخ مالیات PST

۵۳.۵۰=(۱۰۰۰ + ۷۰) * ۵%

کل مالیات GST + PST

۱۲۳.۵۰=۷۰ + ۵۳.۵۰

 

مطلب پیشنهادی : روش های وقت گرفتن از سفارت کانادا و مدارک مورد نیاز آن

 

انواع فرعی مالیات در کانادا

  • مالیات بر درآمد (Income Tax)

سیستم مالیاتی کانادا بر اساس ایالتی است که شخص در آن اقامت دارد و از ۱ ژانویه تا ۳۱ دسامبر انجام می پذیرد. اشخاص تا ۳۰ آپریل فرصت دارند که مالیات خود را بپردازند. درآمدی که شخص داخل کانادا و یا خارج کانادا داشته است، محاسبه می شود. اگر شخص در خارج از کبک زندگی می کند، باید یک مالیات که شامل مالیات ایالتی و فدرال می شود را بپردازد. اما در صورتی که شخص در کبک زندگی می کند، باید مالیات ایالتی و مالیات فدرال را به طور جداگاته بپردازد. مالیات بر درآمد بزرگ ترین منبع درآمد دولت فدرال کانادا بوده و تمامی مشاغل ها اعم از تمام وقت و نیمه وقت باید آن را پرداخت کنند.

مالیات در کانادا

– این مالیات برای افرادی که به صورت دورکاری و پروژه ای کار می کنند هم محاسبه می شود. این افراد باید به ازای هر پروژه ای که دریافت و تکمیل می کنند مبلغ مشخصی را بابت مالیات بپردازند.

نرخ مالیات بر درآمد ایالت ها و بخش های مختلف کانادا در سال ۲۰۲۲

ایالت و بخش درآمد میزان مالیات
نیوفاندلند و لابرادور ۳۹۱۴۷ دلار ۸.۷ درصد
۳۹۱۴۷ – ۷۸۲۹۴ دلار ۱۴.۵ درصد
۷۸۲۹۴ – ۱۳۹۷۸۰ دلار ۱۵.۸ درصد
۱۳۹۷۸۰ – ۱۹۵۶۹۳ دلار ۱۷.۸ درصد
۱۹۵۶۹۳ – ۲۵۰۰۰۰ دلار ۱۹.۸ درصد
۲۵۰۰۰۰ – ۵۰۰۰۰۰ دلار ۲۰.۸ درصد
۵۰۰۰۰۰ – ۱۰۰۰۰۰۰ دلار ۲۱.۳ درصد
جزیره پرنس ادوارد     ۳۱۹۸۴  دلار یا کمتر ۹.۸ درصد
۳۱۹۸۴ – ۶۳۹۶۹ دلار ۱۳.۸ درصد
بیشتر از ۶۳۹۶۹ دلار ۱۶.۷ درصد
نوا اسکوشیا ۲۹۵۹۰ دلار یا کمتر ۸.۷۹ درصد
۲۹۵۹۰ – ۵۹۱۸۰ دلار ۱۴.۹۵ درصد
۵۹۱۸۰ – ۹۳۰۰۰  دلار ۱۶.۶۷ درصد
۹۳۰۰۰ – ۱۵۰۰۰۰ دلار ۱۷.۵ درصد
بیشتر از ۱۵۰۰۰۰ دلار ۲۱ درصد
نیوبرانزویک        ۴۴۸۸۷ دلار یا کمتر ۹.۴ درصد
۴۴۸۸۷ – ۸۹۷۷۵ دلار ۱۴.۸۲ درصد
۸۹۷۷۵ – ۱۴۵۹۵۵ دلار ۱۶.۵۲ درصد
۱۴۵۹۵۵ – ۱۶۶۲۸۰ دلار ۱۷.۸۴ درصد
بیشتر از ۱۶۶۲۸۰ دلار ۲۰.۳ درصد
کبک ۴۶۲۹۵ دلار یا کمتر ۱۵ درصد
۴۶۲۹۵ – ۹۲۵۸۰ دلار ۲۰ درصد
۹۲۵۸۰ – ۱۱۲۶۵۵ دلار ۲۴ درصد
بیشتر از ۱۱۲۶۵۵ دلار ۲۵.۷۵ درصد
انتاریو ۴۶۲۲۶ دلار یا کمتر ۵.۰۵ درصد
۴۶۲۲۶ – ۹۲۴۵۴ دلار ۹.۱۵ درصد
۹۲۴۵۴ – ۱۵۰۰۰۰ دلار ۱۱.۱۶ درصد
۱۵۰۰۰۰ – ۲۲۰۰۰۰ دلار ۱۲.۱۶ درصد
بیشتر از ۲۲۰۰۰۰ دلار ۱۳.۱۶ درصد
مانیتوبا ۳۴۴۳۱ دلار یا کمتر ۱۰.۸ درصد
     ۳۴۴۳۱ – ۷۴۴۱۶ دلار ۱۲.۷۵ درصد
بیشتر از ۷۴۴۱۶ دلار ۱۷.۴ درصد
ساسکاچوان        ۴۶۷۷۳ دلار یا کمتر ۱۰.۵ درصد
۴۶۷۷۳ – ۱۳۳۶۳۸ دلار ۱۲.۵ درصد
بیشتر از ۱۳۳۶۳۸ دلار ۱۴.۵ درصد
آلبرتا       ۱۳۱۲۲۰ دلار یا کمتر ۱۰  درصد
۱۳۱۲۲۰ – ۱۵۷۴۶۴ دلار ۱۲ درصد
۱۵۷۴۶۴ – ۲۰۹۹۵۲ دلار ۱۳ درصد
۲۰۹۹۵۲ – ۳۱۴۹۲۸ دلار ۱۴ درصد
بیشتر از ۳۱۴۹۲۸ دلار ۱۵ درصد
بریتیش کلمبیا        ۴۳۰۷۰ دلار یا کمتر ۵.۰۶ درصد
۴۳۰۷۰ – ۸۶۱۴۱ دلار ۷.۷ درصد
۸۶۱۴۱ – ۹۸۹۰۱ دلار ۱۰.۵ درصد
۹۸۹۰۱ – ۱۲۰۰۹۴ دلار ۱۲.۲۹ درصد
۱۲۰۰۹۴ – ۱۲۳۸۲ دلار ۱۴.۷ درصد
۱۶۲۳۸۲ – ۲۲۷۰۹۱ دلار ۱۶.۸ درصد
بیشتر از ۲۲۷۰۹۱ دلار ۲۰.۵ درصد
یوکان ۵۰۱۹۷ دلار یا کمتر ۶.۴ درصد
۵۰۱۹۷ – ۱۰۰۳۹۲ دلار ۹ درصد
۱۰۰۳۹۲ – ۱۵۵۶۲۵ دلار ۱۰.۹ درصد
۱۵۵۶۲۵ – ۵۰۰۰۰۰ دلار ۱۲.۸ درصد
بیشتر از ۵۰۰۰۰۰ دلار ۱۵ درصد
بخش های شمال غربی ۴۵۴۶۲ دلار یا کمتر ۵.۹ درصد
۴۵۴۶۲ – ۹۰۹۲۷ دلار ۸.۶ درصد
۹۰۹۲۷ – ۱۴۷۸۲۶ ۱۲.۲ درصد
بیشتر از ۱۴۷۸۲۶ دلار ۱۴.۰۵ درصد
نوناووت        ۴۷۸۶۲ دلار یا کمتر ۴ درصد
۴۷۸۶۲ – ۹۵۷۲۴ دلار ۷ درصد
۹۵۷۲۴ – ۱۵۵۶۲۵ دلار ۹ درصد
بیشتر از ۱۵۵۶۲۵ دلار ۱۱.۵ درصد

درآمدهایی که از مالیات معاف هستند:

– هدیه

– ارثیه

– برنده شدن در لاتاری

– حقوق بازنشستگی

– خسارات پرداختی توسط دولت به افرادی که در حوادث مختلف دچار ضرر شده اند

– مالیات کودکان کانادا

  • مالیات بر فروش (Sales Tax)

کانادایی ها همچنین برای اقلام مصرفی و خدمات نیز مالیات می پردازند. مالیات اقلام و خدمات دولت فدرال (GST) و مالیات فروش دولت ایالتی (PST) هر دو به اکثر اقلام و خدمات مصرفی در کانادا اعمال می شوند. در برخی ایالات، GST و PST با هم ترکیب شده و مالیات فروش متعادل شده (HST) را شکل می دهند. در ایالات دیگر، ممکن است PST وجود نداشته باشد.

دولت فدرال کانادا مایل بود که سرتاسر کشور از نرخ مالیات فروش متعادل شده یا HST به طور یکپارچه استفاده کند، اما برخی ایالت ها و استان ها موافقت نکردند؛ از این رو تنها در برخی قسمت های کانادا اجرایی شد.

میزان مالیات فروش در هر ایالتی متفاوت است:

ایالت PST GST HST کل نرخ مالیات
آلبرتا ۵ درصد ۵ درصد
بریتیش کلمبیا ۷ درصد ۵ درصد ۱۲ درصد
مانیتوبا ۷ درصد ۵ درصد ۱۲ درصد
نیوبرانزویک ۱۵ درصد ۱۵ درصد
نیوفاندلند و لابرادور ۱۵ درصد ۱۵ درصد
بخش های شمال غربی ۵ درصد ۵ درصد
نوا اسکوشیا ۱۵ درصد ۱۵ درصد
نوناووت ۵ درصد ۵ درصد
انتاریو ۱۳ درصد ۱۳ درصد
جزیره پرنس ادوارد ۱۵ درصد ۱۵ درصد
کبک ۹۷۵. ۹ درصد ۵ درصد ۹۷۵. ۱۴ درصد
ساسکاچوان ۶ درصد ۵ درصد ۱۱ درصد
یوکان ۵ درصد ۵ درصد
  • مالیات خانه و ملک (Property Tax)

مالیات دارایی با توجه به میزان اموال و دارایی های شخص محاسبه می شود. اگر در کانادا صاحب خانه هستید، باید برای آن مالیات دارایی بپردازید. میزان مالیات پرداختی با توجه به منطقه متفاوت است. مالیات دارای چندین سیستم از جمله آب، جمع آوری زباله، نیروی پلیس، آتش نشانی و لایروبی برف را پوشش می دهد.

بریتیش کلمبیا
تا ۲۰۰ هزار دلار ۱ درصد
بیشتر از ۲۰۰ هزار دلار ۲ درصد
مانیتوبا
تا ۳۰ هزار دلار مالیات ندارد
۳۰ تا ۹۰ هزار دلار ۵. ۰ درصد
۹۰ تا ۱۵۰ هزار دلار ۱ درصد
بیشتر از ۱۵۰ هزار دلار ۲ درصد
انتاریو
تا ۵۵ هزار دلار ۵. ۰ درصد
۵۵ تا ۲۵۰ هزار دلار ۱ درصد
۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار دلار ۵. ۱ درصد
بیشتر از ۴۰۰ هزار دلار ۲ درصد
کبک
تا ۵۰ هزار دلار ۵. ۰ درصد
۵۰ تا ۲۵۰ هزار دلار ۱ درصد
بیشتر از ۲۵۰ هزار دلار ۵. ۱ درصد
نوا اسکوشیا
منطقه هالیفاکس ۵. ۱ درصد
سایر مناطق متغیر

– قابل ذکر است که مالیات خرید ملک و خانه در آلبرتا، ساسکاچوان و مناطق روستایی نوا اسکوشیا صفر است.

 

مطلب پیشنهادی : اجاره مغازه در کانادا

 

  •  مالیات کسب و کار ها و شرکت ها(Corporate Tax)

شرکت های مستقر در کانادا، حتی شرکت های غیرانتفاعی و غیر فعال، باید مالیات بپردازند. مالیات های شرکتی در دو سطح فدرال و ایالتی جمع آوری می شوند. میزان مالیات شرکت به نوع شرکت، اندازه آن و همچنین به ایالتی که در آن واقع است بستگی دارد.

نیوفاندلند و لابرادور ۳ تا ۱۵ درصد
نوا اسکوشیا ۳ تا ۱۶ درصد
نیوبرانزویک ۵. ۲ تا ۱۴ درصد
جزیره پرنس ادوارد ۳ تا ۱۶ درصد
انتاریو ۲. ۳ تا ۵. ۱۱ درصد
مانیتوبا تا ۱۲ درصد
ساسکاچوان ۲ تا ۱۲ درصد
بریتیش کلمبیا ۲ تا ۱۲ درصد
نوناووت ۳ تا ۱۲ درصد
بخش های شمال غربی ۴ تا ۵. ۱۱ درصد
یوکان ۲ تا ۱۲ درصد

مدیر

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.