دوستان و همراهان گرامی شبکه خبری فارسی کانادا cfnews

اگر در هر کدام از شهر های کانادا زندگی می کنید و تمایل دارید با ما همکاری کنید، می توانید تصاویر ویدئو و عکس از وقایع، رویدادها، اخبار و هر نکته مفید و کاربردی، در محل زندگی خود را برای اطلاع رسانی به شهروندان فارسی زبان کانادا، برای ما ارسال کنید .

مطالب، عکس ها و ویدئوهای ارسالی شما در پست ها و استوری ها و اخبار ما منتشر می شود.

در صورتیکه فعالیت و همکاری شما با ما استمرار یابد و اخبار و متن های ارسالی مفید و کاربردی و مثبت و در راستای سیاست های ما باشد می توانید به عنوان خبرنگار دائمی با ما وارد همکاری شوید.

لازم به ذکر است این مجموعه به هیچ گروه، نهاد و سازمان سیاسی، مذهبی و دولتی وابستگی ندارد. اخبار و وقایع سیاسی و مذهبی در این مجموعه کار نمی شود. هدف ما اطلاع رسانی اخبار و وقایع و رویدادهایی است که برای شهروندان فارسی زبان کانادا مفید و کاربردی است.

سعی داریم تا بتوانیم با اشتراک گذاری موارد مهم در خصوص اخبار استانی و فدرال، قوانین جدید، امکانات، رخدادها و اتفاقات پیرامون محل زندگیتان در کانادا و همچنین اطلاع رسانی موارد مهم و کاربردی از مهاجرت و مطالب مورد نیاز تازه واردین، رصد و به اشتراک گذاری جدیدترین اخبار و تغییرات قوانین در دوره پاندمی مربوط به کوید 19 و همچنین بازگشایی ها و ….. کمکی کرده باشیم تا موارد مورد نیاز هموطنانمان در کانادا به آنها یاداوری یا اطلاع رسانی شود.

شما می توانید اخبار، عکس و ویدئوهای ارسالی خود را از طریق زیر برای ما ارسال کنید. 

info@cfnews.ca