اخبار کانادا – خبر کانادا

صفحه اصلی > اخبار کانادا : خیابان دونداس تورنتو در یک قدمی تغییر نام پس از گزارش کارکنان شهرداری

خیابان دونداس تورنتو در یک قدمی تغییر نام پس از گزارش کارکنان شهرداری

خیابان دونداس تورنتو در یک قدمی تغییر نام پس از گزارش کارکنان شهرداری

خیابان دونداس تورنتو در یک قدمی تغییر نام پس از گزارش کارکنان شهرداری

شهردار تورنتو، جان توری و کارکنان شهرداری به دلیل ارتباط هنری دونداس با تجارت برده‌های اقیانوس اطلس، به دنبال دادخواستی که در سال ۲۰۲۰ پیرو این موضوع مطرح شد، پیگیر حذف این نام هستند. در ژوئن سال ۲۰۲۰ این دادخواست پس از امضای طوماری برای تغییر نام خیابان دونداس در میان بحث‌ها و اعتراضات جهانی درباره بی عدالتی نژادی، نابرابری و نژادپرستی ضد سیاه صورت گرفت.

دونداس یک سیاستمدار اسکاتلندی است که متهم به تأخیر در لغو تجارت برده‌های اقیانوس اطلس است و باعث شده بیش از نیم میلیون سیاه‌پوست دیگر در امپراتوری انگلیس به بردگی گرفته شوند.

شهردار اذعان داشت که تغییر نام این خیابان، باید “به روشی معقول و عملی” انجام شود تا تأثیر آن بر ساکنان محلی و مشاغل مختلف به حداقل برسد.

 

خیابان دونداس تورنتو در یک قدمی تغییر نام پس از گزارش کارکنان شهرداری

منبع: CBC

شرط سفر به اروپا برای کبکی‌ها

تشویق انتاریویی‌ها برای بازدید از کبک

رکورد جدید بالاترین دمای ثبت شده تاکنون در کانادا

 

دیدگاهتان را بنویسید