اخبار کانادا – خبر کانادا

صفحه اصلی > اخبار کانادا : تاثیر کووید-19 بر استفاده کانادایی‌ها از ماریجوانا

تاثیر کووید-19 بر استفاده کانادایی‌ها از ماریجوانا

تاثیر کووید-19 بر استفاده کانادایی‌ها از ماریجوانا

طبق بررسی های سالانه که روز پنجشنبه منتشر شد، 49 درصد از مردم گزارش دادند که همان مقدار ماریجوانا را مصرف کرده اند که در سال گذشته مصرف کرده‌ بودند.
اما 29 درصد از افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند گزارش دادند که ماریجوانای بیشتری مصرف کرده اند و این مقدار نسبت به 22 درصد در سال 2020 افزایش یافته است.
کانادایی‌ های جوان ‌تر افزایش مصرف خود را گزارش دادند، به طوری که 25 درصد از افراد 25 ساله و بالاتر از ماریجوانای بیشتری استفاده کردند، در مقایسه با 46 درصد افراد 16 تا 19 ساله و 40 درصد در سنین 20 تا 24 سال.

از سوی دیگر، فراوانی مصرف روزانه یا تقریباً روزانه مواد در میان کانادایی ‌های 16 ساله و بالاتر تقریباً بین سال‌های 2020 تا 2021 بدون تغییر باقی مانده است. مصرف روزانه یا تقریباً روزانه نیز در بین 16 تا 19 ساله ‌ها بدون تغییر بوده اما در بین افراد 20 تا 24 سال افزایش یافته است.
وزارت بهداشت کانادا از سال 2017 هر سال این نظرسنجی را در کانادا انجام داده است. نتایج برای ارزیابی تأثیر قانون مواد، اطلاع رسانی و سیاست گذاری و کمک به ایجاد آموزش عمومی و آگاهی در مورد مصرف مواد استفاده می شود.

داده های نظرسنجی 2021 از آوریل تا ژوئن 2021 جمع آوری شده است.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که سیگار کشیدن همچنان رایج ترین روش مصرف ماریجوانا است، اما به طور کلی کاهش یافته است.
استفاده از قلم ویپ، مصرف نوشیدنی های حاوی ماریجوانا و استفاده از محصولات ماریجوانا بر روی پوست در سال 2021 محبوبیت یافتند.
بیش از نیمی از کسانی که ماریجوانا مصرف می کنند آن را از طریق یک منبع قانونی به دست می آورند. پنجاه و سه درصد یک فروشگاه قانونی را به عنوان منبع معمول خود گزارش کردند که نسبت به 41 درصد در سال 2020 افزایش یافته است، در مقایسه با 11 درصدی که گزارش داده بودند این ماده را از یک منبع آنلاین قانونی دریافت کرده بودند.

 

منبع : ctvnews.ca

yads

دیدگاهتان را بنویسید